Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

reakcje chem., w których stężenia produktów przejściowych drgają (oscylują) w skali makroskopowej w czasie.
relaksacja
[łac.],
fiz. proces osiągania przez układ makroskopowy stanu równowagi termodynamicznej;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
fiz. proces polegający na zmniejszaniu się ciśnienia czynnika termodynamicznego;
jedna ze skal temperatury;
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia