Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
fiz. zespół niezależnych zmiennych koniecznych i wystarczających do opisu stanu układu fiz. w dowolnej chwili;
Szargut Jan, ur. 9 IX 1923, Lwów, zm. 21 XI 2017, Gliwice,
specjalista w dziedzinie termodynamiki technicznej;
uszeregowanie pierwiastków chem. w kolejności wzrastającej zdolności do przyjmowania przez nie (lub ich kationy) elektronów w reakcjach utleniania-redukcji (redoks).
temperatura wyrażona w termodynamicznej skali temperatur, takiej w której punktowi potrójnemu wody przypisano wartość 273,16 K (kelwinów);
temperatura wyrażona w termodynamicznej skali temperatur, takiej w której punktowi potrójnemu wody przypisano wartość 491,688°R (stopni Rankine’a);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia