Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

fiz. temperatura, jaką miałaby próbna objętość (cząstka) powietrza sprowadzona w procesie adiabatycznym do ciśnienia standardowego 1000 hPa.
dział chemii fiz. omawiający relacje energ. w układach i procesach interesujących chemików, takich jak przemiany fazowe, mieszanie składników i reakcje chem.;
dziedzina termodynamiki zajmująca się układami makroskopowymi w stanach równowagi termodynamicznej oraz procesami odwracalnymi.
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
fiz. zjawiska mech. spowodowane występowaniem różnicy temperatur;
dziedzina → termodynamiki zajmująca się układami makroskopowymi w stanach równowagi termodynamicznej oraz procesami odwracalnymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia