temperatura potencjalna
 
Encyklopedia PWN
temperatura potencjalna,
fiz. temperatura, jaką miałaby próbna objętość (cząstka) powietrza sprowadzona w procesie adiabatycznym do ciśnienia standardowego 1000 hPa.
T.p. θ jest określona równaniem: , gdzie T — temperatura wyrażona w K, ps — ciśnienie standardowe, p — ciśnienie, R — stała gazowa (indywidualna) dla powietrza suchego (R = 287 J/(kg·K)), Cp — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu dla powietrza suchego (Cp = 1004 J/(kg·K)). Znajomość t.p. pozwala na porównywanie właściwości termodynamicznych mas powietrza, gł. gęstości mas powietrza o różnym ciśnieniu. Ma to duże znaczenie przy badaniu stratyfikacji atmosfery. Dla nieściśliwego płynu stratyfikacja w polu ciężkości zależy od gęstości — w przypadku równowagi hydrostatycznej płyn o mniejszej gęstości zalega nad płynem o gęstości większej. Gęstość gazu zależy od ciśnienia i z podanego wyżej wzoru wynika, że warstwa o wyższej t.p. (mniejszej gęstości przy ciśnieniu standardowym) zalega nad warstwą o niższej t.p.; a więc w atmosferze o stratyfikacji stabilnej t.p. rośnie z wysokością, w atmosferze o stratyfikacji chwiejnej — spada, a w atmosferze o stratyfikacji neutralnej nie zmienia się.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia