równanie stanu
 
Encyklopedia PWN
równanie stanu,
fiz. związek między parametrami stanu układu termodynamicznego znajdującego się w stanie równowagi, ograniczający ilość parametrów niezależnych;
używa się różnych równań stanu opisujących konkretne układy termodynamiczne w pewnych zakresach zmian parametrów. W przypadku gazów podstawowymi parametrami wystarczającymi do opisu ich stanu termodynamicznego są: ciśnienie p, objętość właściwa v i temperatura T; najprostszym równaniem stanu jest równanie Clapeyrona stosujące się tylko do gazu doskonałego; równanie to nie uwzględnia rozmiarów cząsteczek i sił oddziaływania między nimi; równaniem stanu uwzględniającym te wielkości jest równanie Van der Waalsa, stosujące się z dość dobrym przybliżeniem do gazów rzeczywistych. W pewnych przypadkach korzysta się z bardziej skomplikowanych równań stanu, opisujących zachowanie gazów rzeczywistych z lepszym przybliżeniem niż równanie Van der Waalsa, np. z równania stanu Dietericiego, uwzględniającego asocjację cząsteczek, lub równania stanu Kamerlingh-Onnesa, zawierającego 25 stałych empirycznych, ustalanych indywidualnie dla każdego gazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia