van der Waalsa równanie
 
Encyklopedia PWN
van der Waalsa równanie,
fiz. jedno z równań stanu termodynamiki, wyrażające zależność między ciśnieniem p, temperaturą T i objętością właściwą v gazu rzeczywistego: (p + a/v2)(vb) = RT, gdzie R — stała gazowa;
równanie to uwzględnia wpływ skończonej objętości cząsteczek gazu (stała b) oraz istnienie sił przyciągania cząsteczkowego (wyraz a/v2); równanie van der Waalsa stosuje się dobrze do gazu rzeczywistego przy małych ciśnieniach i wysokich temperaturach; dla a i b równych 0 (tj. dla gazu doskonałego) przechodzi w równanie Clapeyrona; sformułowane 1873 przez J.D. van der Waalsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia