RZYM

Encyklopedia PWN

Jan XII, Oktawian (Ottaviano), ur. ok. 937, Rzym, zm. 14 V 964, tamże,
papież od 955;
Jupiter, Jowisz, łac. Iuppiter, Diespiter,
mit. rzym. ojciec jasnego nieba, najważniejsze bóstwo panteonu rzym. uosabiające najwyższą władzę sprawowaną nad światem;
Klemens I, Klemens Rzymski, święty, data ur. nieznana, zm. 23 XI 101, Rzym,
papież ok. 91–101 r. (wg Euzebiusza z Cezarei; wg innych źródeł 88–97 r.), rzym. męczennik, pochodzenia żydowskiego, trzeci następca św. Piotra w Rzymie; Ojciec Kościoła;
Kleopatra VII, z dynastii Ptolomeuszów, ur. 69 r. p.n.e., zm. 12 VIII 30 r. p.n.e.,
królowa Egiptu, panowała 51–31 r. p.n.e.
Kodrębski Jan, ur. 3 X 1936, Piotrków (Trybunalski), zm. 19 III 1997, Łódź,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzym., historii doktryn polit. i prawnych;
Konstantyn I Wielki, Flavius Valerius Constantinus, ur. ok. 282, zm. 22 V 337,
wódz i cesarz rzymski, reformator państwa.
Krautheimer
[krạuthair]
Richard, ur. 6 VII 1897, Fürth, zm. 1 XI 1994, Rzym,
amer. historyk sztuki, pochodzenia niemieckiego;
Kuntze Tadeusz, T. Konicz, ur. 20 IV 1727, Zielona Góra, zm. 8 V 1793, Rzym,
malarz;
Lacjum, Lazio,
region i kraina historyczna w środkowej części Włoch, nad M. Tyrreńskim;
Lanckorońska Karolina, ur. 11 VIII 1898, Buschberg (Dolna Austria), zm. 25 VIII 2002, Rzym,
córka Karola, historyk sztuki;
Leon I Wielki, święty, data ur. nieznana, Toskania (łac. Tuscja), zm. 10 XI 461, Rzym,
rzym. teolog, papież od 440; kanonizowany; Ojciec Kościoła i od 1754 Doktor Kościoła;
Londyn, London Wymowa,
stolica Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w południowo-wschodniej Anglii, nad Tamizą, w obniżeniu Basenu Londyńskiego, otoczonego kuestami North Downs od południa i Chiltern od północy.
w. w woj. zachodniopomor., w pow. gryfickim (gmina Gryfice), na Równinie Gryfickiej.
macellum
[łac. < gr.],
w staroż. Grecji i Rzymie hale targowe, miejsce sprzedaży produktów żywnościowych;
Mariusz, Caius Marius, ur. 156 p.n.e., Arpinum (Lacjum, ob. Arpino), zm. 86 r. p.n.e.,
rzym. wódz i polityk;
archeol. kultura związana z germańskim plemieniem Markomanów zamieszkującym Czechy od schyłku I w. p.n.e. do IV w. n.e.;
Moravia Alberto, właśc. A. Pincherle, ur. 28 XI 1907, Rzym, zm. 26 IX 1990, tamże,
włoski prozaik, eseista i dziennikarz.
Pannini Giovanni Paolo, ur. 17 VI 1691, Piacenza, zm. 21 X 1765, Rzym,
wł. malarz i scenograf;
Piacentini
[pjaczentịni]
Marcello Wymowa, ur. 8 XII 1881, Rzym, zm. 18 V 1960, tamże,
wł. architekt i urbanista;
Pirandello Luigi, ur. 28 VI 1867, Agrigento, zm. 10 XII 1936, Rzym,
pisarz włoski.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia