RZYM

Encyklopedia PWN

władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
Grzegorz I Wielki, święty, ur. ok. 540, Rzym, zm. 12 III 604, tamże,
papież.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Liwiusz, Titus Livius, ur. 59 r. p.n.e., zm. 17 r. n.e.,
historyk rzymski, autor monumentalnych dziejów Rzymu.
Loyola
[lojọla]
Ignacy, Ignacio de Loyola Wymowa, łac. Ignatius de Loyola, właśc. Iñigo López de Racalde Wymowa, święty, ur. 23 X 1491, zamek Loyola, prow. Guipúzcoa (Baskonia), zm. 31 VII 1556, Rzym,
hiszpański teolog, ksiądz, założyciel Towarzystwa Jezusowego.
Państwo Kościelne, łac. Patrimonium Sancti Petri,
średniowieczne państwo w środkowych Włoszech, na którego czele stał papież, sprawując władzę monarszą.
Plotyn, Plōtínos, ur. 204 lub 205, prawdopodobnie Lykon polis (ob. Asjut), zm. 270, Rzym,
filozof grecki, twórca neoplatonizmu.
Rubin Władysław, ur. 20 IX 1917, Toki k. Zbaraża, zm. 28 XI 1990, Rzym,
pol. kanonista, kardynał.
Thorvaldsen
[tọrwalsən]
Bertel Wymowa, ur. 13 XI 1768, Kopenhaga, zm. 24 III 1844, tamże,
rzeźbiarz duński czynny we Włoszech, zwany skandynawskim Michałem Aniołem.
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
państwo związkowe na Peloponezie.
akademia
[gr. Akadḗmeia],
nazwa pochodząca od starożytnej akademii w Atenach; współcześnie używana przede wszystkim na oznaczenie: 1) stowarzyszenia uczonych, literatów i artystów, mających status oficjalnych korporacji zrzeszających wybitnych przedstawicieli tych grup w kraju, regionie lub w danej dziedzinie w celu popierania rozwoju i rozwijania nauki, literatury lub sztuki; 2) instytucji nauczających o charakterze wyższej uczelni, zwłaszcza specjalistycznych szkół wyższych (np. akademie: sztuk pięknych, ekonomiczne, medyczne, wojskowe, sportowe), mających samorząd i prawo nadawania stopni naukowych.
Albertario Emilio, ur. 1885, Filighera, zm. 1948, Rzym,
prawnik wł.;
Antemiusz, Procopius Anthemius, data ur. nieznana, zm. 472,
cesarz rzym. od 467
Argan Giulio Carlo, ur. 17 V 1909, Turyn, zm. 11 XI 1990, Rzym;
wł. historyk i krytyk sztuki, muzeolog;
Aureliusz Wiktor, Sextus Aurelius Victor, ur. ok. 320, zm. ok. 389,
rzym. polityk i pisarz, pochodzący z Afryki;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia