RZYM

Encyklopedia PWN

Baalbek, Ba‘labakk, w okresie hellenistycznym Heliopolis,
m. w północno-wschodnim Libanie, w dolinie Bekaa, na zachodnich stokach Antylibanu.
Bacciarelli
[baczcziarẹlli]
Marcello Wymowa, ur. 16 II 1731, Rzym, zm. 5 I 1818, Warszawa,
malarz włoski, nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego.
archeol. kultura okresu wpływów rzym. (ok. I–IV w.), występująca na Pojezierzu Mazurskim i części Pojezierza Suwalskiego, wchodząca w skład zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego, wyróżniona i zdefiniowana przez W. Nowakowskiego.
Bonfante Pietro, ur. 22 XI 1864, Poggio Mirteto, zm. 22 XI 1932, Rzym,
prawnik wł.; specjalista w zakresie prawa rzymskiego;
Bottai Giuseppe, ur. 3 IX 1895, Rzym, zm. 9 I 1959, tamże,
wł. polityk, publicysta i prawnik;
Bramante Donato, Donato di Pastucio d’Antonio, ur. między 1443 a 1444, Monte Asdrualdo (ob. Fermignano), zm. 11 IV 1514, Rzym,
włoski architekt, konstruktor i malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli dojrzałego renesansu.
portretowa głowa z brązu pochodząca zapewne z posągu konnego, powstałego w środkowej Italii być może w 1. poł. III w. p.n.e.,
Chlamtacz Marceli, ur. 26 IV 1865, Szarpańce, zm. 7 I 1947, Lwów,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzym. i prawa cywilnego;
Cortona
[kortọna]
Pietro da, właśc. P. Berettini, ur. 1596, Cortona, zm. 16 V 1669, Rzym,
wł. malarz, rysownik i architekt.
De Chirico
[de kirịko]
Giorgio, ur. 10 VII 1888, Wolos, zm. 20 XI 1978, Rzym,
włoski malarz, pisarz, scenograf, rzeźbiarz i grafik.
De Sanctis
[de sạnktis]
Gaetano, ur. 15 X 1870, Rzym, zm. 1957, tamże,
historyk włoski;
związek 12 miast etruskich, a w czasach rzym. — 15, podobny do związku miast jońskich czy też 30 miast latyńskich;
Faliskowie, Falisci,
staroż. lud italski, blisko spokrewniony z Latynami (ich język jest jednym z 3 gł. dialektów łaciny);
Farnese
[farnẹze],
arystokratyczny ród rzym. odgrywający ważną rolę we Włoszech XV–XVIII w., władający 1545–1731 księstwem Parmy i Piacenzy;
twórczość artyst. na terenie Galii w czasach cesarstwa rzym., w której oddziaływały na siebie elementy z jednej strony gr. i rzym., a z drugiej — celtyckie;
Hadrian, Publius Aelius Hadrianus, ur. 24 I 76 r., Rzym, zm. 10 VII 138, Baje,
cesarz rzymski od 117.
Hadrian I, ur. 722, Rzym, zm. 25 XII 795, tamże,
papież od 772;
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
Ingres
[ęgr]
Jean-Auguste-Dominique Wymowa, ur. 29 VIII 1780, Montauban, zm. 14 I 1867, Paryż,
malarz francuski, jeden z najwybitniejszych malarzy XIX w. .

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
adwent
[łac. adventus ‘przyjście’]:

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia