Internet

Encyklopedia PWN

aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
fundacja powstała z inicjatywy amer. finansisty i filantropa G. Sorosa jako niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa; zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
Gates
[geıts]
Bill, właśc. William Henry Gates III, ur. 28 X 1955, Seattle,
amerykański programista komputerowy, przemysłowiec;
charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.
centralna biblioteka nauk. z dziedziny medycyny;
Gorzów, Radio Gorzów,
radio Kurii Diecezjalnej Zielonogórsko-Gorzowskiej, założone 1992 w Gorzowie Wielkopolskim;
GSM, ang. Global System for Mobile Communications, Globalny System Radiokomunikacji Ruchomej,
pierwszy cyfrowy system telefonii komórkowej, przeznaczony dla całej Europy;
haker
[ang.],
początkowo — sprawny programista, potrafiący korzystać z nieudokumentowanych lub nieznanych powszechnie cech programów (np. systemu operacyjnego); obecnie — osoba korzystająca z takich cech w celu włamania się do systemu komputerowego (gł. za pośrednictwem Internetu), zwykle aby udowodnić swoje umiejętności lub zaszkodzić przeciwnikowi (np. zablokowanie lub zmiana cudzych stron WWW) albo osiągnąć nielegalne korzyści materialne (np. kradzież numerów kart kredytowych z serwera sklepu internetowego);
inform. metoda wyświetlania informacji w postaci zbioru powiązanych ze sobą stron, zawierających tekst, ikony, rysunki, zdjęcia itp.;
Hofmokl Tomasz, ur. 21 II 1936, Gdynia, zm. 5 IX 2000, Warszawa,
fizyk;
HTML, ang. HyperText Markup Language,
inform. język programowania używany do opisu informacji hipertekstowej (hipertekst) w sieci Internet;
inform. (ang. Internet Message Access Protocol), protokół dostępu do wiadomości internetowych;
wydawnictwo rejestrujące opisy bibliograficzne artykułów z bieżących czasopism nauk. oraz opisy publikacji w nich cytowanych (w przypisach bądź bibliografii załącznikowej).
informatyka
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’],
dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów;
Inmarsat Wymowa, ang. International Maritime Satellite Telecommunications Organization Wymowa, od 1994 International Mobile Satellite Organization,
organizacja zajmująca się gł. realizacją globalnego systemu mor. radiokomunikacji satelitarnej Inmarsat;
IRC, ang. Internet Relay Chat,
inform. usługa internetowa;
Jajszczyk Andrzej Bogdan, ur. 23 I 1952, Dęblin,
technik;
inform. internetowa strona WWW zawierająca hiperodnośniki do innych stron, ułożone tematycznie i zazwyczaj wybrane pod kątem merytorycznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia