Internet

Encyklopedia PWN

jednostka badawczo-rozwojowa, pierwszy pol. operator Internetu; działa od 1991, początkowo w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, od 1993 samodzielnie;
inform. (ang. Point to Point Protocol), protokół transmisji dwupunktowej;
zapora ogniowa, ang. firewall,
inform. program lub urządzenie chroniące komputer (lub lokalną sieć komputerową) przed nieuprawnionym dostępem z Internetu;
„Aftenposten”
[norw., ‘poczta wieczorna’] Wymowa,
dziennik norweski, wyd. w Oslo;
Alfa, Radio Alfa,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1993 w Krakowie;
ruch stanowiący opozycję wobec globalizacji, uznawany za jeden z tzw. nowych ruchów społecznych.
Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
ARPANet, ang. Advanced Research Projects Agency Network,
sieć komputerowa budowana od 1969 w USA przez agencję ARPA, finansującą przedsięwzięcia badawcze z dziedziny informatyki;
inform.
Associated Press
[əsə̣uszieıtıd pres]
(AP),
amerykańska agencja prasowa z siedzibą w Nowym Jorku, założona 1848 pod nazwą Western AP przez reprezentantów 6 wydawnictw prasowych;
Aster sp. z o.o., początkowo Aster City Cable,
telewizja kablowa założona 1997 w Warszawie (koncesja), jedna z największych sieci kablowych w Polsce;
seria satelitów geostacjonarnych, przeznaczonych gł. do retransmisji sygnałów telewizyjnych i radiowych na obszar Europy i części Afryki;
stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, przejmujących pewne działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne człowieka, wykonywane dotąd przez niego w trakcie użytkowania obiektu (np. obrabiarki, samolotu, banku) lub w trakcie prac twórczych (np. projektowania, konstruowania, uczenia).
Bibliothèque nationale
[bibliotẹk nasjonạl]
w Paryżu,
fr. biblioteka nar.; zapoczątkowały ją 1368 zbiory Bibliothèque Royale, zał. przez Karola V Mądrego w Luwrze, oparte na kolekcjach z zamków Fontainebleau i Blois;
BITNET
[ang. Because It’s Time to Network],
inform. sieć komputerowa o świat. zasięgu, łącząca gł. ośr. akademickie i badawcze;
Bluetooth
[blu: tu:ŧ; ang.],
międzynar. norma określająca technikę przesyłania sygnałów cyfrowych na małe odległości (najczęściej do 10 m, niekiedy do 100 m), za pomocą fal radiowych o częst. ok. 2,4 GHz, z szybkością do 760 kbit/s;
Cempel Czesław, ur. 2 VII 1938, Biskupice Zabaryczne,
inżynier, specjalista z zakresu wibroakustyki i diagnostyki maszyn oraz inżynierii systemów;
Centrum, Radio Centrum Kalisz,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1992 w Kaliszu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia