Internet

Encyklopedia PWN

TCP/IP, ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol,
inform. najpopularniejsze protokoły komunikacyjne dla sieci komputerowych;
potocznie używane określenie osoby systematycznie korzystającej z Internetu.
intranet
[ang.],
inform. wewn. sieć komputerowa korzystająca z protokołu TCP/IP i in. protokołów (protokół komunikacyjny) wykorzystywanych w Internecie (przede wszystkim z poczty elektronicznej i WWW), przeznaczona dla jednej instytucji, niedostępna z zewnątrz;
NET ART
[ang.],
pojęcie określające praktyki artystyczne wykorzystujące możliwości sieci Internet;
telefonia
[gr.],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem dźwięków mowy (z wystarczającą zrozumiałością) pomiędzy co najmniej 2 abonentami sieci telefonicznej, za pośrednictwem urządzeń telekomunik.;
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia