Internet

Encyklopedia PWN

radio muzyczno-informacyjne i ewangelizacyjne, założone 1992 w Siedlcach;
radio Diecezji Gliwickiej założone 1993 w Gliwicach; zasięgiem obejmuje 110 km;
Klakson, Radio Klakson,
radio muzyczno-informacyjne dla zmotoryzowanych, założone 1995 we Wrocławiu;
inform. sposób szyfrowania informacji stosowany wówczas, gdy nie ma możliwości bezpiecznego uzgodnienia klucza szyfrowania (kryptologia) między nadawcą a odbiorcą (np. w Internecie);
Kolor, Radio Kolor,
radio muzyczne, założone 1993 w Warszawie;
komunikator internetowy, ang. Instant Messenger (IM),
inform. program pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy 2 lub więcej komputerami poprzez sieć komputerową (Internet);
komunikowanie masowe, środki masowego przekazu, mass media,
proces przetwarzania, przekazywania i odbioru informacji za pomocą środków k.m. (inaczej środki masowego przekazu, mass media, czyli prasa, radio, telewizja, kino, Internet, książki, płyty, kasety, CD).
ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
inform. wielodostępny system operacyjny, przeznaczony początkowo dla komputerów z procesorami zgodnymi z architekturą firmy Intel, napisany 1991–92 w języku C jako eksperyment przez fińskiego studenta Linusa B. Torvaldsa, wzorowany na funkcjonalności systemu Unix;
inform. format pliku umożliwiający odtwarzanie dźwięku podczas pobierania pliku z Internetu.
„London Gazette, The”
[đə lạndən gəzẹt; ang., ‘gazeta londyńska’],
bryt. gazeta urzędowa; zał. 1665 pod nazwą „The Oxford Gazette” w Oksfordzie
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Manhattan, Radio Manhattan,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1993 w Łodzi (zasięg 80 km);
model przestrzeni geogr. w postaci wielowarstwowej bazy danych, zapisany na dysku magnet. lub płycie CD;
Marciszewski Witold, ur. 18 XI 1930, Warszawa,
logik, filozof;
Marks & Spencer
[m. ənd spẹnsər],
brytyjska spółka handlowa;
niemiecki koncern handlowy o międzynarodowym charakterze, jeden z największych na świecie,
Microsoft Corporation
[mạıkrousoft ko:rpərẹıszən] Wymowa,
amerykańskie przedsiębiorstwo, założone 1975 przez W.H. (Billa) Gatesa i P.G. Allena, z siedzibą w Redmond (stan Waszyngton);
MIME, ang. Multipurpose Internet Mail Extensions,
inform. uniwersalne rozszerzenia poczty internetowej;
standard (norma) określający sposób kompresji plików muz., tj. strumieni danych będących dźwiękami przetworzonymi na sygnały cyfrowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia