Internet

Encyklopedia PWN

„Aftenposten”
[norw., ‘poczta wieczorna’] Wymowa,
dziennik norweski, wyd. w Oslo;
Alfa, Radio Alfa,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1993 w Krakowie;
ruch stanowiący opozycję wobec globalizacji, uznawany za jeden z tzw. nowych ruchów społecznych.
Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
ARPANet, ang. Advanced Research Projects Agency Network,
sieć komputerowa budowana od 1969 w USA przez agencję ARPA, finansującą przedsięwzięcia badawcze z dziedziny informatyki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia