Internet

Encyklopedia PWN

publiczne biblioteki, biblioteki powszechne,
biblioteki o charakterze uniwersalnym, bezpłatnie udostępniające zbiory wszystkim, utrzymywane z funduszów państw. lub samorządów terytorialnych.
Puls, Radio Puls — Lublin,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1992 w Lublinie;
Rabobank International
[r. ıntərnạ̈sznəl],
jedna z największych grup bankowych na świecie, jedyny prywatny bank legitymujący się ratingiem AAA,
ogólnopol., rel. rozgłośnia radiowa, zał. 1991 w Toruniu przez Prow. Warsz. Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści);
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
system opracowany przez firmę RealNetWorks, służący do przesyłania przez sieć dźwięku;
reklama w Polsce w latach 90.,
Rockwell International Corporation
[rọkuel ıntərnạ̈sznəl ko:rpərẹıszən],
amerykańska spółka akcyjna,
inform. serwer pośredniczący w transmisji danych między klientem a Internetem.
SETI, ang. Search for Extraterrestial Inteligence,
program poszukiwania innych niż ziemska cywilizacji, a także życia w jakiejkolwiek postaci we Wszechświecie poza Ziemią;
SGML, ang. Standard Generalized Markup Language,
inform. język formalny określający sposób zapisu dokumentów zawierających sformatowany tekst oraz informacje nietekstowe (odnośniki do fragmentów dokumentu lub do innych dokumentów, rysunki itp.);
shareware
[szẹruer; ang.] Wymowa,
inform. sposób udostępniania programów komputerowych, polegający na publicznym i nieodpłatnym (np. przez Internet lub na dyskach CD-ROM, dołączanych do gazet) rozpowszechnianiu ich wersji próbnych;
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
Skarżyński Henryk, ur. 3 I 1954, Rosochate Kościelne,
lekarz otolaryngolog;
Solla Price
[s. praıs]
Derek J. de, ur. 6 X 1917, Birmingham (W. Brytania), zm. 15 VIII 1991, New Haven (stan Connecticut, USA),
bryt. historyk nauki, z wykształcenia fizyk.
termin rozpowszechniony na początku lat 90. odnoszący się do realizacji wykorzystujących możliwości techniki cyfrowej, pozwalających na ingerencje widza w podlegającą zmianom wielowarstwową strukturę dzieła.
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
elementy składowe otoczenia naturalnego (przyr.), społ. i kulturowego jednostki, które oddziałują na jej rozwój w sposób zamierzony i niezamierzony;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia