Internet

Encyklopedia PWN

rodzaj linii lotn. o bardzo niskich cenach biletów;
spółka akcyjna zajmująca się rozbudową i eksploatacją sieci telekomunik. w Polsce;
zespół satelitarnych stacji naziemnych w Psarach-Kątach (k. Kielc), świadczący usługi łączności satelitarnej odbiorcom krajowym i zagranicznym (radiokomunikacja);
telewizja, przy oglądaniu której użytkownik może wpływać na treść programu.
TV Bryza, Regionalna Telewizja Bryza, Szczecin i Koszalin,
telewizja założona 1994 (stacje regionalne dawnego województwa szczecińskiego i koszalińskiego), redaktor nacz. L. Bochnacki;
inform. (ang. distance learning), usługi edukacyjne oferowane zdalnie, najczęściej za pośrednictwem sieci komputerowych (Internetu) lub systemu wideokonferencji.
uniwersytet otwarty, ang. Open University,
instytucja niekonwencjonalnego kształcenia, dostępna dla każdego;
UPC, United Pan-European Comunications,
jedna z ważniejszych firm na rynku telewizji kablowej w Europie,
inform. system grup dyskusyjnych, opracowany 1969-70 przez Steve’a Bellovina, J. Ellisa, T. Truscotta i S. Daniela w Duke University.
Wawa, Radio Wawa,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1989 w Warszawie;
inform. komunikacja użytkowników sieci komputerowej za pośrednictwem kamer wideo i specjalnego oprogramowania, przesyłającego dane wideo, a następnie wyświetlającego je na ekranie komputera.
WiFi, ang. Wireless Fidelity,
inform. rodzina protokołów komunikacyjnych bezprzewodowej transmisji danych (warstwy 1. i 2.), zgodnych ze standardami serii IEEE 802.11;
WWW, ang. World Wide Web
[‘wszechświatowa pajęczyna’],
inform. najpopularniejsza usługa udostępniania informacji w sieci Internet lub intranet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP (angielskie HyperText Transfer Protocol) i języka HTML.
audycja Programu 3 Polskiego Radia, prowadzona od poniedziałku do piątku przez G. Dobroń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia