cyberprzestrzeń
 
Encyklopedia PWN
cyberprzestrzeń,
inform. termin z powieści science-fiction Neuromancer W. Gibsona (1984, tłumaczeni polskie P. Cholewa, 1992);
pojęciowa „przestrzeń informacyjna”, wypełniona wizualnymi wskazówkami, sterowanymi przez interfejsy komputer-mózg ludzki. Gibson opisywał cyberprzestrzeń jako zbiorową halucynację, której podlegają na co dzień miliardy uprawnionych operatorów każdej narodowości i dzieci uczone pojęć matematycznych; miała być to graficzna reprezentacja danych, wyabstrahowana z banków każdego komputera w „systemie ludzkim”. W 1991 podjęto pierwsze próby realizacji rzeczywistości wirtualnej wzorowanej na tego rodzaju c.; zastosowano jednak standardowe zestawy rękawic i okularowe monitory. Mianem c. określa się niekiedy komunikację z użyciem hipermediów za pośrednictwem sieci komputerowej, a więc m.in. Internet.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia