prasowe (medialne) koncerny
 
Encyklopedia PWN
prasowe (medialne) koncerny,
przedsiębiorstwa produkujące, najczęściej na wielką skalę, środki masowego komunikowania; początkowo (2. poł. XIX w.) dzienniki, czasopisma i magazyny o zróżnicowanym charakterze, zarówno informacyjne, ogólnokrajowe, wysokonakładowe, jak o znaczeniu lokalnym. Powstanie k.p. oraz pojawienie się będących ich założycielami i właścicielami tzw. baronów prasowych było związane z rozwojem prasy sensacyjnej oraz zjawiskiem koncentracji prasy, czyli procesem łączenia mniejszych wydawnictw w większe w celu obniżenia kosztów i maksymalizacji zysków, czemu towarzyszyło także przejmowanie przez wydawców prasy przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją prasy.
Po II wojnie świat. powszechne stało się nabywanie przez k.p. udziałów bądź przejmowanie w całości stacji radiowych, telewizyjnych, agencji prasowych, firm fonograficznych, wydawnictw książkowych i wytwórni film., a w końcu XX w. tzw. nowych mediów, czyli sieci telewizji kablowych i Internetu. Umiędzynarodowienie tego procesu doprowadziło do powstania konglomeratów medialnych o zasięgu obejmującym w niektórych wypadkach duże obszary świata i wywierających wpływ na postawy i zachowania społ., a także świat polityki. W końcu XX w. w zasięgu sieci telewizyjnych należących do R. Murdocha (News Corporation) znajdowało się ok. 60% świat. populacji, w 2000, w efekcie fuzji amer. konglomeratu Time Warner z największym amer. dostawcą Internetu AmericaOnLine (ok. 25 mln abonentów), powstało megaprzedsiębiorstwo łączące „stare” i „nowe” media, mające wpływ na wszystkie dziedziny zainteresowań współcz. człowieka.
Jeden z pierwszych k.p. stworzył w 2. poł. XIX w. (w USA) W.R. Hearst, a w Europie m.in.: W.M. Beaverbrook (Beaverbrook Newspapers), A. i H. Harmsworth (Amalgamated Press), R. Maxwell (Maxwell Communications Co.), S. Berlusconi (Fininvest), rodzina Mohn (Bertelsmann AG), L. Kirsch (Kirsch Medien), A. Springer (A. Springer Verlag), w USA T. Turner (TBS), w Polsce: (okres II Rzeczypospolitej) Prasa Polska SA (tzw. prasa czerwona — warsz. dzienniki sensacyjne, m.in. „Kurier Czerwony”), Pałac Prasy SA M. Dąbrowskiego (m.in. „Ilustrowany Kurier Codzienny”), łódzki koncern Republika; po 1989 — grupa medialna Agora SA (m.in. dziennik „Gazeta Wyborcza”, prasa lokalna, magazyny, rozgłośnie radiowe), 4Media (dziennik „Życie”, prasa bezpłatna, rozgłośnie radiowe), holding ITI (stacje telewizyjne TVN, TVN24, Onet.pl, Multikino).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia