Indonezja

Encyklopedia PWN

ogół religii wyznawanych w Indonezji.
Komunistyczna Partia Indonezji, Partai Komunis Indonesia (PKI),
indonezyjska partia polit., powstała 1920 jako sekcja Międzynarodówki Komunist., z lewego skrzydła działającego od 1914 Stow. Socjaldemokr.; nazwa od 1924;
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
Aidit Dipa Nusantara, ur. 30 VII 1923, Medan (Sumatra), zm. 22 X 1965,
indonezyjski działacz komunistyczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia