Indonezji religie
 
Encyklopedia PWN
Indonezji religie,
ogół religii wyznawanych w Indonezji.
Indonezja, będąca oficjalnie krajem muzułm, stanowi w rzeczywistości kraj wielu religii i ich synkretycznych odmian: islamu integrystycznego (prow. Aceh w północnej Sumatrze), islamu „państwowego” (Jawa), hinduizmu i buddyzmu (wyspy Bali, Lombok), chrześcijaństwa (wyspy Flores, Timor, środkowa Sumatra) oraz wielorakich form animizmu (np. u ludu Kubu na Sumatrze), a także wierzeń synkretycznych łączących elementy kultu przodków i katolicyzmu (wyspy Sumba i Celebes), animizmu i protestantyzmu (Papua) czy hinduizmu i islamu (kult wektu telu na wyspie Lombok). To przemieszanie kultów wynika ze specyfiki dziejów tego regionu, w których kolejne grupy panujących przynosiły ze sobą nowe wierzenia, a te nawarstwiały się na poprzednie. Pierwszą cywilizację — a wraz z nią — hinduizm i buddyzm, wprowadzili w VIII–X w. na Jawie kupcy, bramini i mnisi buddyjscy przybyli z Indii. Religie te wywarły ogromny wpływ na mentalność i kulturę mieszkańców Indonezji, przyczyniły się także do rozwoju literatury (zwłaszcza jawajskiej) i sztuki (np. Borobudur — arcydzieło architektury buddyjskiej na Jawie); obecnie hinduizm jest wyznawany gł. na Bali i częściowo na wyspie Lombok, natomiast wyznawcami buddyzmu są gł. Chińczycy. Islam zaczął rozprzestrzeniać się w Indonezji od XIII w. wraz z pojawieniem się kupców muzułm. z Indii, Persji i Płw. Arabskiego; obecnie 87% Indonezyjczyków to muzułmanie. W XVI w. rozpoczęła się w Indonezji ponad 4-wiekowa dominacja metropolii eur. (początkowo Portugalii, od XVII w. Hiszpanii), a wraz z nią epoka chrystianizacji; obecnie chrześcijanie stanowią 9,5% ludności Indonezji, przy czym katolicyzm ugruntował się gł. na wyspach Timor i Flores, natomiast protestantyzm zdobył największą liczbę wyznawców wśród Bataków Toba i ludu Toradża. Przy animizmie pozostają Borneo, Papua, Celebes i Sumba.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia