Komunistyczna Partia Indonezji
 
Encyklopedia PWN
Komunistyczna Partia Indonezji, Partai Komunis Indonesia (PKI),
indonezyjska partia polit., powstała 1920 jako sekcja Międzynarodówki Komunist., z lewego skrzydła działającego od 1914 Stow. Socjaldemokr.; nazwa od 1924;
od 1935 działała nielegalnie; w czasie okupacji jap. 1942–45 uczestniczyła w ruchu oporu; po II wojnie świat. walczyła przeciwko panowaniu hol.; poddana przejściowym represjom (1948–50) przez premiera M. Hattę, od 1951 działała legalnie; za współudział w nieudanym przewrocie 1965 została poddana krwawym represjom i 1966 zdelegalizowana; działa w głębokiej konspiracji i nie stanowi liczącej się siły politycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia