Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Voltaire
[woltẹ:r],
Wolter Wymowa, właśc. François-Marie Arouet Wymowa, ur. 21 XI 1694, Paryż, zm. 30 V 1778, tamże,
francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta; jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Europie.
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Spółka z o.o. (WAiF),
wydawnictwo zał. 1959 w Warszawie w miejsce Film. Agencji Wydawniczej (zał. 1949);
Yongle dadian, Jungle tatian, Wielki słownik Yongle,
największe dzieło encyklopedyczne świata, oprac. 1403–09 przez uczonych z chiń. akad. Hanlinyuan na polecenie ces. Yongle z dyn. Ming
Akadémiai Kiadó
[ọkode:mioj kiọdo:],
najstarsze wydawnictwo węgierskie, zał. 1828 w Budapeszcie;
Aleksandrowicz, Alexandrowicz, Jerzy, ur. 3 I 1819, Kumieciszki (Suwalszczyzna), zm. 13 I 1894, Warszawa,
botanik;
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
architektura
[łac. < gr. architéktōn ‘budowniczy’],
sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu.
Arct Michał, ur. 1840, zm. 1916,
bratanek Stanisława, księgarz, wydawca;
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
Barkan Βmer Lütfi, ur. między 1902 a 1905, Edirne, zm. 23 VIII 1979, Stambuł,
historyk turecki;
Bartholomaeus Anglicus, Bartholomew the Englishman, Bartłomiej Anglik, żył w XIII w.,
ang. duchowny, franciszkanin, uczony;
Bartnicki Andrzej, ur. 25 VI 1933, Raczyn (woj. łódzkie), zm. 16 III 2004, Warszawa,
historyk;
Bartoszewicz Julian, ur. 17 I 1821, Biała Podlaska, zm. 5 XI 1870, Warszawa,
ojciec Kazimierza, historyk, bibliotekarz, publicysta, nauczyciel;
Bentkowski Władysław, ur. 24 IX 1817, Warszawa, zm. 2 X 1897, Poznań,
syn Feliksa, działacz polit. i społ., powstaniec, publicysta;
Bibliographisches Institut
[bibliogrạ:fıszəs ınstitụ:t] Wymowa,
czołowe niem. wydawnictwo encyklopedyczne, zał. 1826 w Gotha przez J. Meyera, 1828 przeniesione do Hildburghausen, 1874 — do Lipska;
Bibliographisches Institut und F.A. Brockhaus AG
[bibliogrạ:fıszəs ınstitụ:t unt f. a. brọkhaus a: g:] Wymowa,
największe niem. wydawnictwo encyklopedyczne z siedzibą w Mannheim, powstałe 1984 z połączenia Bibliographisches Institut (zał. 1826) i firmy F.A. Brockhaus (zał. 1805);
Blume Friedrich, ur. 5 I 1893, Schlüchtern (Hesja), zm. 22 XI 1975, tamże,
muzykolog niemiecki;
Bordeu
[bordọ̈]
Theophile de, ur. 22 II 1722, Izeste (dep. Béarn), zm. 23 XI 1776, Paryż,
lekarz francuski;
Boulanger
[bulãżẹ]
Nicolas, ur. 1722, zm. 1759,
fr. filozof,

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia