Encyklopedia

Encyklopedia PWN

do 1919 Akademia Umiejętności (AU), po uzyskaniu niepodległości 1918 nadal naczelna niezależna pol. instytucja nauk., mająca status towarzystwa nauk. ogólnego;
publikacje elektroniczne, w których przekaz informacji następuje w sposób zintegrowany za pomocą wielu mediów: tekstu, obrazów statycznych (rysunki, fotografie), obrazów ruchomych (filmy, animacje), dźwięku (muzyka, czytanie);
Rogalski Leon, ur. 7 I 1806, Wilno, zm. 15 III 1878,
Warszawa, historyk literatury, publicysta, tłumacz;
suplement
[łac.],
dodatek uzupełniający dzieło;
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
Voltaire
[woltẹ:r],
Wolter Wymowa, właśc. François-Marie Arouet Wymowa, ur. 21 XI 1694, Paryż, zm. 30 V 1778, tamże,
francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta; jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Europie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia