Encyklopedia

Encyklopedia PWN

encyklopedia chiń. → Yongle dadian.
Jurkowski Marian, ur. 4 II 1929, Poznań, zm. 30 VI 2005, Warszawa,
językoznawca, polonista, slawista;
Kamasutra, Kamaśastra
[sanskr. kāmasūtra ‘podręcznik (traktat) o miłowaniu’],
najważniejszy indyjski tekst traktujący o erotyce;
Kierski Feliks, ur. 1884, zm. 1926,
pedagog, popularyzator wiedzy pedag.;
Kołmogorow Andriej N., ur. 25 IV 1903, Tambow, zm. 20 X 1987, Moskwa,
matematyk rosyjski;
Konic Henryk, ur. 15 I 1860, Warszawa, zm. 10 V 1934, tamże,
prawnik, adwokat;
Köprülü Mehmet Fuat, ur. 5 XII 1890, Stambuł, zm. 28 VI 1966, tamże,
turecki literaturoznawca, historyk i polityk;
Korotyński Władysław Rajnold, ur. 25 I 1866, Wilno, zm. 16 VI 1924, Warszawa,
syn Wincentego, publicysta, dziennikarz, edytor, historyk Warszawy;
Korzon Tadeusz, ur. 9 XI 1839, Mińsk (Białoruś), zm. 18 III 1918, Warszawa,
historyk; badacz dziejów nowoż. Polski i powszechnych, zwłaszcza XVIII w.
kostiumologia
[fr.-gr.],
nauka zajmująca się historią ubiorów i ich dodatków, korzystająca ze źródeł materialnych, ikonograficznych i pisanych, w kontekście warunków geogr., polit., ekon., społ., rel. i kulturowych.
Kotłubaj Henryk, ur. 1851, Wilno, zm. 24 VI 1911, Warszawa,
lekarz weterynarii, hodowca; pionier sztucznego unasieniania zwierząt w Polsce;
Krasicki Ignacy, hrabia, kryptonim X.B.W., ur. 3 II 1735, Dubiecko k. Przemyśla, zm. 14 III 1801, Berlin,
poeta, prozaik, encyklopedysta, przez współczesnych zwany księciem poetów; biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński.
Król Jan Kazimierz, ur. 13 XII 1853, Częstochowa, zm. 25 I 1944, Warszawa,
pedagog, historyk literatury i oświaty, tłumacz;
Krysznandas Kawiradź, żył w XVI w.,
poeta ind. piszący w języku bengalskim;
Krysznandas Kawiradź, żył w XVI w.,
poeta ind. piszący w języku bengalskim;
Krzemiński Stanisław, ur. 16 XII 1839, Warszawa, zm. 29 XI 1912, tamże,
publicysta, krytyk lit., historyk;
Kubijowycz Wołodymyr, ur. 1900, Nowy Jork, zm. 2 XI 1985,
ukr. geograf i demograf, działacz społ.-polityczny;
Lamarck
[lamạrk]
Jean Baptiste de Monet de Wymowa, ur. 1 VIII 1744, Bazentin (Pikardia), zm. 18 XII 1829, Paryż,
francuski biolog, ewolucjonista, który zreformował układ systematyczny zwierząt; twórca lamarkizmu.
Larousse
[larụs]
Pierre Athanase Wymowa, ur. 23 X 1817, Toucy, zm. 3 I 1875, Paryż,
fr. wydawca, gramatyk, leksykograf i erudyta;
Laskowski Otton, ur. 23 III 1892, Paduń (gubernia tobolska, Syberia), zm. 11 X 1953, Londyn,
historyk wojskowości, major;

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia