Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Yongle dadian, Jungle tatian, Wielki słownik Yongle,
największe dzieło encyklopedyczne świata, oprac. 1403–09 przez uczonych z chiń. akad. Hanlinyuan na polecenie ces. Yongle z dyn. Ming
Akadémiai Kiadó
[ọkode:mioj kiọdo:],
najstarsze wydawnictwo węgierskie, zał. 1828 w Budapeszcie;
Aleksandrowicz, Alexandrowicz, Jerzy, ur. 3 I 1819, Kumieciszki (Suwalszczyzna), zm. 13 I 1894, Warszawa,
botanik;
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
architektura
[łac. < gr. architéktōn ‘budowniczy’],
sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia