Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Spółka z o.o. (WAiF),
wydawnictwo zał. 1959 w Warszawie w miejsce Film. Agencji Wydawniczej (zał. 1949);
Yongle dadian, Jungle tatian, Wielki słownik Yongle,
największe dzieło encyklopedyczne świata, oprac. 1403–09 przez uczonych z chiń. akad. Hanlinyuan na polecenie ces. Yongle z dyn. Ming
Akadémiai Kiadó
[ọkode:mioj kiọdo:],
najstarsze wydawnictwo węgierskie, zał. 1828 w Budapeszcie;
Aleksandrowicz, Alexandrowicz, Jerzy, ur. 3 I 1819, Kumieciszki (Suwalszczyzna), zm. 13 I 1894, Warszawa,
botanik;
Ampère
[ãpẹ:r]
André Marie Wymowa, ur. 22 I 1775, Lyon, zm. 10 VI 1836, Marsylia,
fizyk i matematyk francuski, twórca podstaw elektrodynamiki.
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia