Encyklopedia

Encyklopedia PWN

rodzina księgarzy, drukarzy, wydawców:
Grove
[grəuw]
George, ur. 13 VIII 1820, Clapham k. Londynu, zm. 28 V 1900, Londyn,
muzykograf ang., z wykształcenia inżynier;
Gryglewicz Feliks, ur. 21 IX 1909, Korzeszynek k. Lubrańca, zm. 26 XI 1991, Lublin,
egzegeta i teolog bibl., ksiądz;
Grzegorczyk Piotr, ur. 17 XI 1894, Grybów (Krakowskie), zm. 20 V 1968, Kraków,
bibliograf i biograf, krytyk literacki.
Guamán Poma de Ayala
[g. p. de ajạla]
Felipé, F. Huaman Poma de Ayala, F. Waman Puma de Ayala, ur. ok. 1526 lub ok. 1535, Ayacucho(?), zm. po 1615,
kronikarz peruwiański, pochodzenia indiańskiego;
Haur Jakub Kazimierz, ur. 1632, zm. 1709,
pisarz dzieł rolniczych;
obejmuje piśmiennictwo żydowskie w języku hebrajskim od II tysiąclecia p.n.e.
Herbelot
[erbölọ]
Bartélemy d’, ur. 1625, zm. 1695,
orientalista francuski;
heurystyka
[fr. heuristique < gr. heurískō ‘znaduję’],
metodol.:
Hippiasz z Elidy, Hippías, żył w IV w. p.n.e.,
gr. filozof, sofista (sofiści), współcz. Sokratesowi, mówca, polihistor;
Holbach
[olbạk]
Paul Henri Thiry d’ Wymowa, baron, ur. 8 XII 1723, Edesheim (Palatynat), zm. 21 VI 1789, Paryż,
filozof francuski;
Hraban Maur, Magnentius Hrabanus Maurus, Rabanus Maurus, ur. ok. 780, Moguncja, zm. 4 II 856, Winkel (Rheingau),
teolog, pisarz encyklopedyczny;
indeks
[łac. index ‘wskaźnik’]:
wydawnictwo, zał. w 1952 w Warszawie
Izydor z Sewilli, Isidorus Hispalensis, święty, ur. ok. 560, Sewilla(?), zm. 4 IV 636, tamże,
średniow. teolog, encyklopedysta;
Jagić Vatroslav, ur. 6 VII 1838, Varaždin, zm. 5 VIII 1923, Wiedeń,
filolog chorwacki;
Jakut al-Hamawi, Yāqūt al-Ḥamawī, ur. ok. 1179, Anatolia, zm. 20 VIII 1229, Halab,
arabski geograf i pisarz, pochodzenia greckiego;
Jerofiejew Wiktor W., ur. 19 IX 1947, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Jezierski Franciszek Salezy, ur. 1749, Gołąbki (Podlasie), zm. 14 lub 24 II 1791, Warszawa,
pisarz polit., publicysta, działacz oświatowy, ksiądz;

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia