Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Kōdansha
[ko:danśa],
jeden z największych japońskich koncernów wydawniczych, o uniwersalnym profilu;
Kryszewski Włodzimierz, ur. 20 III 1923, Toruń, zm. 3 XII 2004, Warszawa,
brat Mariana, historyk nauki, encyklopedysta;
Lam Stanisław, ur. 2 IV 1891, Tarnopol, zm. 5 III 1965, Paryż,
wydawca, bibliofil, dziennikarz, krytyk i historyk literatury;
Larousse
[larụs],
Librairie Larousse Wymowa,
najstarsze i największe fr. wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, zał. 1852 w Paryżu;
Lipoński Wojciech, ur. 16 XII 1942, Sosnowiec,
anglista i historyk sportu;
Lubomirski Jan Tadeusz, książę, ur. 24 lub 28 X 1826, Dubrowna nad Dnieprem (k. Orszy), zm. 7 IV 1908, Warszawa,
ojciec Zdzisława, działacz społ., historyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia