Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Elsevier Publishing Company
[ẹlzəwıər pạblıszıŋ kạmpəni] Wymowa,
Elsevier Science Publishers Ltd. Wymowa,
jeden z największych na świecie koncernów wydawnictw nauk., z siedzibą w Amsterdamie i filiami w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, w Indiach i Japonii;
Encyclopaedia Britannica Inc.
[ınsaıkləpị:diə brıtạ̈nıkə ınkọ:rpəreıtıd] Wymowa,
najstarsze i najbardziej renomowane wydawnictwo encyklopedyczne na świecie;
Grolier Educational Corporation
[grọuliər edju:kẹıszənəl ko:rpərẹıszən] Wymowa,
jedno z największych wydawnictw encyklopedycznych w Stanach Zjedn.; zał. 1920 w Nowym Jorku przez E.P. Groliera;
Kasa im. Józefa Mianowskiego, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. J. Mianowskiego,
instytucja popierania nauki, zał. 1881, z siedzibą w Warszawie;
Kōdansha
[ko:danśa],
jeden z największych japońskich koncernów wydawniczych, o uniwersalnym profilu;
Kryszewski Włodzimierz, ur. 20 III 1923, Toruń, zm. 3 XII 2004, Warszawa,
brat Mariana, historyk nauki, encyklopedysta;
Lam Stanisław, ur. 2 IV 1891, Tarnopol, zm. 5 III 1965, Paryż,
wydawca, bibliofil, dziennikarz, krytyk i historyk literatury;
Larousse
[larụs],
Librairie Larousse Wymowa,
najstarsze i największe fr. wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, zał. 1852 w Paryżu;
Lipoński Wojciech, ur. 16 XII 1942, Sosnowiec,
anglista i historyk sportu;
Lubomirski Jan Tadeusz, książę, ur. 24 lub 28 X 1826, Dubrowna nad Dnieprem (k. Orszy), zm. 7 IV 1908, Warszawa,
ojciec Zdzisława, działacz społ., historyk;
Marszałek Leon, ur. 10 IV 1912, Poznań, zm. 2 III 1996, Warszawa,
edytor, działacz harcerstwa;
Muza, Wydawnictwo Spółka Akcyjna,
wydawnictwo powstałe 1991 w Warszawie;
Nowodworski Michał, ur. 27 VII 1831, Włocławek, zm. 12 VI 1896, Warszawa,
biblista, historyk, encyklopedysta, biskup;
Osmańczyk Edmund, ur. 10 VIII 1913, Jagielno (Dolny Śląsk), zm. 4 X 1989, Warszawa,
dziennikarz, publicysta, działacz społeczny;
Paryski Witold Henryk, ur. 10 IX 1909, Pittsburgh, zm. 16 XII 2000, Zakopane,
mąż Zofii Radwańskiej-Paryskiej, taternik, alpinista, działacz społeczny;
do 1919 Akademia Umiejętności (AU), po uzyskaniu niepodległości 1918 nadal naczelna niezależna pol. instytucja nauk., mająca status towarzystwa nauk. ogólnego;
publikacje elektroniczne, w których przekaz informacji następuje w sposób zintegrowany za pomocą wielu mediów: tekstu, obrazów statycznych (rysunki, fotografie), obrazów ruchomych (filmy, animacje), dźwięku (muzyka, czytanie);
Rogalski Leon, ur. 7 I 1806, Wilno, zm. 15 III 1878,
Warszawa, historyk literatury, publicysta, tłumacz;
suplement
[łac.],
dodatek uzupełniający dzieło;
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia