Encyklopedia

Encyklopedia PWN

Bracia Czystości, Ichwan aṣ-Ṣafa, Ihwān aṣ-Ṣafā’, Bracia z Basry,
arabscy filozofowie i uczeni z przeł. X i XI w. zgromadzeni w tajnym związku, działającym w Al-Basrze i Bagdadzie;
Brahmagupta, ur. ok. 598, zm. ok. 660,
indyjski matematyk i astronom;
Brockhaus F.A.
[brọkhaus] Wymowa,
wydawnictwo niem.; wyspecjalizowane w edytorstwie dzieł encyklopedycznych, zwłaszcza uniwersalnych, zyskało świat. renomę; zał. 1805 przez F.A. Brockhausa w Amsterdamie;
Brockhaus
[brọkhaus]
Friedrich Arnold, ur. 4 V 1772, Dortmund, zm. 20 VIII 1823, Lipsk,
niem. wydawca i księgarz;
Bromberg Adam, ur. 12 III 1912, Lublin, zm. 23 III 1993, Sztokholm,
wydawca;
Brückner Aleksander, ur. 29 I 1856, Tarnopol, zm. 24 V 1939, Berlin,
pol. filolog slawista i historyk kultury.
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.
Bustani, Al- Butrus, Buṭrus al-Bustānī, ur. 1819, zm. 1883,
ojciec Salima, arabski uczony i publicysta, pochodzący z Libanu;
Bustani, Al- Fu’ad Afram, Fu’ad Afram al-Bustānī, ur. 1906, zm. 1995,
arabski historyk literatury i kultury, pochodzący z Libanu;
Bustani, Al- Sulajman, Sulaymān al-Bustānī, ur. 1856, zm. 1925,
arabski publicysta, tłumacz, pochodzący z Libanu;
Campe
[kạmpə]
Joachim Heinrich, ur. 1746, zm. 1818,
niem. pedagog, pisarz pedag. i wydawca;
Cassou
[kasụ]
Jean, ur. 9 VII 1897, Deusto k. Bilbao (Hiszpania), zm. 15 I 1986, Paryż,
fr. krytyk i pisarz;
CD-ROM, ang. Compact Disc-Read Only Memory,
inform. rodzaj dysku CD wykorzystywanego jako komputerowy nośnik danych, zapisanych w postaci plików;
Chełmicki Zygmunt, ur. 1851, Warszawa, zm. 3 VII 1922, tamże,
działacz społ. i polit., ksiądz;
Chłopecki Andrzej, ur. 21 I 1950, Bydgoszcz, zm. 23 IX 2012, Warszawa,
muzykolog, publicysta i krytyk muzyczny;
Chmielowski Benedykt, ur. 20 lub 21 III 1700, zm. 7 IV 1763, Firlejów,
pisarz, ksiądz; dziekan rohatyński i kanonik katedralny lwowski;
Chodkowski Andrzej, ur. 25 II 1932, Warszawa,
muzykolog;
Condorcet
[kądorsẹ]
Jean Antoine Nicolas de Wymowa, markiz, ur. 17 IX 1743, Ribemont, zm. III lub IV 1794, Clamart,
francuski filozof, matematyk, ekonomista i działacz polityczny.
Dąbrowski Eugeniusz, ur. 16 V 1901, Warszawa, zm. 8 IV 1970, tamże,
biblista, religioznawca, ksiądz;
Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, Sp. z o.o., 1960–95 Księgarnia Św. Wojciecha,
oficyna działająca od 1895 w Poznaniu.

Słownik języka polskiego PWN

encyklopedia
1. «dzieło obejmujące wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub z jednej dyscypliny, ułożone alfabetycznie lub tematycznie»
2. «zbiór wiadomości z zakresu danej dyscypliny nauki lub z różnych dziedzin»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia