Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
 
Encyklopedia PWN
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Spółka z o.o. (WAiF),
wydawnictwo zał. 1959 w Warszawie w miejsce Film. Agencji Wydawniczej (zał. 1949);
1962 do WAiF włączono Oficynę Wydawniczą „Auriga” (utworzoną 1958), publikującą pod własnym znakiem firmowym; WAiF jest edytorem albumów, monografii szkół i kierunków, syntez, esejów, rozpraw teoret. i hist., książek popularnonauk., encyklopedii, leksykonów i słowników z dziedziny sztuk plast. (m.in. 1952–94 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce przygotowywany przez Inst. Sztuki PAN, serie: «Style. Kierunki. Tendencje. Panorama Sztuki», «Sztuka Polska», «Artystyczne Regiony Świata. Kultury Starożytne i Cywilizacje Pozaeuropejskie», «Archeologia», «Sztuka i Społeczeństwo»), filmu (wielotomowe publikacje hist.), teatru (seria «Teoria Współczesnego Teatru», rocznik „Almanach Sceny Polskiej”), fotografiki (m.in. podręczniki); WAiF specjalizuje się w wydawaniu reprintów (36-tomowa bibliografia Estreicherów, 28-tomowa Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, 10-tomowy herbarz K. Niesieckiego i in.); publikuje bibliofilską serię miniatur; do połowy lat 80. wydawał większość pol. czasopism artystycznych; 2006 zakończyły działalność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia