Arctowie
 
Encyklopedia PWN
Arctowie,
rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców:
Stanisław (1818–1900), 1836 zał. księgarnię w Lublinie, od 1855 prowadził działalność nakładczą i wydawniczą; inicjator specjalizacji wydawniczej Arctów (gł. książki pedag.-oświat., dla dzieci i młodzieży oraz nuty); Michał (1840–1916), bratanek Stanisława, kierował firmą 1863–87 (od 1881 jej właściciel); 1887 zał. w Warszawie księgarnię, 1900 drukarnię; wydawał podręczniki, słowniki, encyklopedie, literaturę dla dzieci i młodzieży (m.in. serie «Moje Książeczki», «Zajmujące Czytanki»), popularnonauk. i literaturę piękną (1901–13 ponad 600 tomów w serii« Książki dla Wszystkich»), czasopisma (m.in.„Moje Pisemko”, „Nasz Świat”); Zygmunt (1871–1935), syn Michała, kontynuował program wydawniczy firmy (zwłaszcza w zakresie słowników i encyklopedii), którą kierował od 1916, a 1922 przekształcił w spółkę akcyjną z udziałem m.in. pracowników; 1918–23 utworzył w kraju sieć filii księgarskich; współtwórca Tow. Księgarń Kol. „Ruch” (1919), wprowadził sprzedaż ratalną i kolporterską; 1921–26 pierwszy sekr. generalny Związku Pol. Księgarzy-Wydawców; Stanisław Jan (1884–1963), brat Zygmunta, organizator życia gosp. (m.in. 1924–26 wiceprezes Amer.-Pol. Izby Handl.-Przem.) i oświat. (współorganizator biblioteczek oświat.), od 1923 w firmie wydawniczej, od 1935 jej prezes; ograniczył produkcję podręczników, wydawał gł. tanie cykle literatury dla dzieci i młodzieży; w czasie okupacji niem. jego księgarnia była ośr. konspiracyjnej pracy oświat. i kult.; przygotowywane do wyd. po wojnie prace spłonęły w powstaniu warsz.; firma istniała do 1953.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia