Cytaty

 
 • „Niechże tedy pilności przyłożą rodzice, aby syny swoje temi naukami wyćwiczyli, ... aby je powściągali od rozkoszy; bo gdzie te panują, tam się cnota ostać nie może...”
  O poprawie Rzeczypospolitej
 • „Doprawdy, jak to miło coś umieć”
  Mieszczanin szlachcicem
 • „Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były dla mnie Śpiewy historyczne Niemcewicza, wykonywane dziwnie miłym głosem przez moją Matkę”
 • Mościcki był współtwórcą polskiego przemysłu chemicznego po odzyskaniu przez kraj niepodległości.
 • „(...) będę szczęśliwy, ponieważ jedyną moją radością i pasją jest komponowanie”
  (w liście do ojca, 11 X 1777)
 • „Każdy francuski żołnierz nosi w swoim tornistrze buławę marszałka Francji”
  (ok. 1800)
 • „Mężczyzna nie powinien ukrywać swego rozumu aż tak, żeby wydawał się głupcem.
  Kobieta nie powinna ukrywać swej piękności do tego stopnia, aby utracić ludzki wygląd.”
  Negri Pola, Życie i marzenie w kinie, 1926
 • „Tworzymy dla człowieka, który się ciągle zmienia, którego przyzwyczajenia, życie zamiłowanie, praca i odpoczynek są inne co kilka dziesiątek lat. ¼ Ale tworzymy także dla człowieka, który jest niezmienny. Wymiary ciała ludzkiego, proporcje jego budowy, najistotniejsze reakcje i najgłębsze pragnienia są dziś te same co w pierwszych dniach historii”
  M. Nowicki W poszukiwaniu nowego funkcjonalizmu, „Skarpa” 3/I, 4 11 1945
 • „Są ludzie gotowi chronić wolność, aż nic z niej nie pozostanie”
 • „Bóg jest niepojęty i nie może być poznany”
  De principiis
 • „O wartości dobrej teorii świadczy możliwość jej natychmiastowego wykorzystania w praktyce”
 • „Dążymy zawsze do tego, co zakazane, i pragniemy tego, czego nam odmówiono”
  Amores
 • „Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je głęboka miłość Ojczyzny nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości...”
  (z przemówienia z okazji odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego)
 • polskie przysłowie odnotowane już w źródłach z XVI w.
 • „Każda elita, która nie jest gotowa do walki w celu obrony swoich pozycji, jest w stanie całkowitej dekadencji i pozostaje jej tylko ustąpić miejsca innej elicie, obdarzonej brakującymi tej pierwszej przymiotami waleczności”
  Systemy socjalistyczne
 • „I tak, choć ludzi jest gwint, a o człowieku czasem trudno.”
  Pamiętniki
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia