Galeria Orła Białego

Galeria Orła Białego
Orzeł Biały — godło herbu państwa polskiego — w polu czerwonym orzeł srebrny w złotej koronie, z takimże dziobem i szponami. Od XIII w. godło rodowo-dynastyczne Piastów, początkowo bez korony. Od koronacji Przemysła II 1295 Orzeł Biały w koronie stał się godłem herbowym Królestwa Polskiego; w tym charakterze przyjęty przez kolejnych królów polskich. Forma plastyczna Orła Białego ulegała zmianom; za ostatnich Jagiellonów na piersi Orła Białego zaczęto umieszczać monogram króla, później herby rodowe królów elekcyjnych; od końca XIV w. łączony z godłem herbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego — Pogonią. Orzeł Biały był ważnym elementem symboliki ruchów wyzwoleńczych podczas polskich powstań narodowych. W 1919 ustanowiony został godłem państwowym, nowy wzór 1927 (wg projektu Z. Kamińskiego); 1945–89 bez korony (wg wzoru z 1927); koronę przywrócono mu 29 XII 1989 (wzór ustanowiony 7 II 1990).
 
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia