Cytaty

 
 • „W młodości uważałem się za rewolucjonistę, teraz widzę, że byłem klasykiem.”
  (w ten sposób Pauli podsumował swe prace naukowe)
 • „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”
  List do Rzymian 12,21
 • „Wszelka rozkosz świata jest snem krótkim tylko”
  Il Canzoniere
 • „Wiedza nie pochodzi ze zwykłego gromadzenia obserwacji, odbywającego się bez udziału podmiotu, który by te obserwacje organizował w struktury”
  Psychogeneza wiedzy i jej znaczenie epistemologiczne
 • polskie przysłowie znane już w okresie odrodzenia,
 • „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach — to klęska”
  (autograf dla redakcji „Żołnierza Polskiego”, 1918)
 • „Liczba jest istotą wszechrzeczy”
 • „Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań”
 • „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre — w tym cel rozumnego życia”
 • „Obraz ma swoje własne życie. Ja próbuję umożliwić mu zaistnienie”
 • „Za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, są odpowiedzialni, byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia?”
 • polskie przysłowie, znane już co najmniej w XVII w.;
 • „Wiem, że jestem śmiertelny i jednodniowy, lecz kiedy śledzę obiegi gwiazd, tudzież powroty ich, już nie dotykam ziemi, ale u Zeusa w gościnie bogów, spożywam karm, słodkiej ambrozji dar”
  Epigramat przypisywany Ptolemeuszowi
 • „Prawie dwadzieścia lat potrzebowałem, aby dojść do przekonania, że nie mam zbyt wielkiego talentu. Niestety na rezygnację z kariery muzycznej wtedy było już za późno, bo stałem się sławny”
 • „(...) posługuję się ideą [piękna], jaka się w moim umyśle pojawia. Nie wiem, czy ma ona doskonałość sztuki; staram się jednak by ją posiąść”
  (z listu do B. Castiglione)
 • „Ameryka jest jak jaśniejące miasto na wzgórzu, którego światło jak latarnia prowadzi zewsząd ludzi miłujących wolność”
 • „Malarstwo (...) polega przede wszystkim na biegłości ręki i należy uprawiać je tak, jak wykonuje swój zawód dobry rzemieślnik”
 • „Wartość produktu ma swe źródło w pracy”
  Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
 • „Jeżeli dasz mi sześć linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka i tak znajdę w nich przyczynę do powieszenia go”
 • Nowy ład dla narodu amerykańskiego
  (z przemówienia na Kowencji w Chicago, 2 VII 1932)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia