Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry
 
Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry,
polskie przysłowie powstałe w wyniku przekładu z jednego z języków europejskich
(znane w renesansowej Anglii If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet must go to the moutain, we Francji Si la montagne ne va pas à Mahomet, qui ira à la montagne, w Niemczech Wenn der berg nicht zum Propheten kommen will, so muss der Prophet wohl zum Berg gehen); wywodzi się zapewne z jakiejś facecji humanistycznej, przestawiającej w satyryczny sposób jeden z cudów Mahometa, o których opowiadają muzułmańskie przekazy ludowe (np. legendę o stworzeniu góry z rozłamanego księżyca, czy „cudzie” proroka, który oświadczył, że może sprawić, iż odległa góra przyjdzie do niego; nie doczekawszy się jednak, aż wezwana góra ruszy się z miejsca, wziął kij i sam podążył do niej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia