Cytaty

 
 • „Przestrzeń to przede wszystkim obszar kształtowania się osobowości człowieka (…). Poprzez formę architektoniczną można wyrazić nie tylko fizyczną funkcję przestrzeni, lecz co najmniej w równym stopniu jej znaczenie metafizyczne”
 • „Odkąd istnieje nauka, nie ustają wysiłki, aby wyjść poza rozważania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko, co istnieje; (…) ta nauka była i jest nazywana filozofią”
  Historia filozofii
 • „Choć życie nasze splunięcia niewarte,
  Evviva l'arte!”
  Evviva l'arte
 • „Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków”
 • „Szczęśliwy, kto wyrzekł się świata wcześniej, nim świat wyrzekł się jego”
  inskrypcja na grobie Timura w Samarkandzie
 • „Karać znaczy po rosyjsku nauczać”
 • „Ten kto posiada wszechwładny entuzjazm, który idzie w parze z talentem, nigdy nie będzie patrzył w sposób powierzchowny”
 • „Trudniej kochać bliźniego niż małego fiata.”
  Rana
 • „Czyniąc przedmiotem swych badań samą prawdę, rozświetlając drogi ku niej wiodące, tworząc teorię naukowego poznania, filozofia staje się sojuszniczką i przewodniczką wszystkich, którzy na jakimkolwiek polu dociekań ludzkich dążą ku prawdzie”
  O dostojeństwie uniwersytetu
 • „Istnieje mały naród, który (...) nigdy nie poddał swej duszy”
  (z przemówienia radiowego, 18 V 1945)
 • „Dzisiaj pisarze wiedzą, że historia jest naprawdę zwierciadłem ludzkiego życia, nie poprzez suche opowiadanie wypadków z życia monarchów czy republik, ale przez wydawanie sądu, udzielanie rad, ocenę postępowania i okoliczności, szczęśliwych i nieszczęśliwych zdarzeń”
  (ze wstępu do 2. części Żywotów…)
 • „W odległych wioskach na nizinie Campine oddawałem się czytaniu i refleksji, które nieodwołalnie oderwały mnie od antyspołecznych form malarstwa i takiego artystycznego życia, jakie znałem wcześniej. Tylko ktoś kto pomaga wszystkim jest naprawdę przydatny, tak podpowiadały mi moje serce i rozum”
 • „Łzy padają w serce moje,
  Jak deszcz pada ponad miastem;
  Jakież dziwne nieukoje
  Przenikają serce moje?”
  Romanse bez słów (1874)
 • „Gdyby nawet Boga nie było, należałoby Go wymyślić”
 • „Uważam, że każdy powinien być jak każdy”
  Czym jest pop-art? (1963)
 • „Będę usatysfakcjonowany, jeśli ktoś powie, że dzięki mojej pracy przyczyniłem się do zadowolenia i szczęścia drugiego człowieka”
 • „Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna”
  O architekturze ksiąg dziesięć
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia