• żuraw stały lub przejezdny, o ustroju nośnym w kształcie kratowej wieży z ramieniem (często w postaci wysięgnika);
 • żegl. mała dźwignica z wysięgnikiem stosowana na statku wodnym do opuszczania i podnoszenia ciężarów;
 • Żurawski Dmitrij I., ur. 29 XII 1821, Biełoje k. Kurska, zm. 30 XI 1891, Petersburg,
  ros. inżynier budowlany;
 • Żurek Witold, ur. 18 II 1918, Pojałowice (Kieleckie), zm. 15 VII 2011,
  inżynier włókiennik;
 • uboczny produkt procesów metalurgicznych, m.in.: wielkopiecowego — produkcja surówki, konwertorowego — produkcja stali, zawiesinowego — produkcja miedzi, szybowego — produkcja cynku;
 • lekki beton cementowy, gipsowy lub wapienny z wypełniaczem w postaci żużla;
 • Żwirko Franciszek, ur. 16 IX 1895, Święciany, zm. 11 IX 1932, Cierlicko (czes. Tĕrlicko),
  pilot (kapitan), instruktor pilotażu.
 • Życzkowski Michał, ur. 12 IV 1930, Kraków, zm. 24 V 2006, tamże,
  inżynier mechanik;
 • Żyliński Tadeusz, ur. 4 XI 1904, Wilno, zm. 11 IX 1967, Łódź,
  inżynier mechanik, włókiennik;
 • część składowa przewodu elektrycznego, przeznaczona do przewodzenia prądu elektrycznego.
 • Żyrafa, łac. Camelopardalis,
  astr. gwiazdozbiór nieba północnego, położony w pobliżu bieguna niebieskiego;
 • żyrobus, girobus,
  pojazd samochodowy z akumulatorem energii mech. w postaci wirującego koła o dużej bezwładności;
 • żyrokompas, girokompas, kompas żyroskopowy, kompas elektromechaniczny,
  przyrząd nawigacyjny wskazujący kierunek północ–południe na Ziemi;
 • żyroskop, giroskop,
  szybko obracająca się bryła sztywna (bąk symetryczny, bąk).
 • żyroskop kursowy lotniczy, giroskop kursowy lotniczy,
  przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego (np. samolotu);
 • żyroskop laserowy, giroskop laserowy,
  rodzaj żyroskopu opt.;
 • żyroskop optyczny, giroskop optyczny,
  fiz. urządzenie opt. reagujące na kątowe zmiany położenia, wykorzystujące zjawisko zmiany częst. poruszającej się fali świetlnej (Dopplera zjawisko);
 • żyroskopowa platforma stabilizowana, giroskopowa platforma stabilizowana,
  lotn. lotn. przyrząd pokładowy do dokładnego pomiaru odchyleń od pionu i kursu statku powietrznego;
 • żyroskopowy pion, pion giroskopowy,
  lotn. przyrząd pokładowy do określania położenia statku powietrznego (np. samolotu) względem horyzontu lub pionu.
 • Żytkow Jan Mikołaj, ur. 1944, zm. 16 I 2001,
  fizyk teoretyk i logik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia