żyroskop kursowy lotniczy
 
Encyklopedia PWN
żyroskop kursowy lotniczy, giroskop kursowy lotniczy,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego (np. samolotu);
jest to żyroskop o 3 stopniach swobody, w którym oś wirnika, osadzona w ramce wewn. zawieszenia, jest w zasadzie pozioma i zachowuje stałe położenie w przestrzeni; oś ramki zewn. jest prostopadła do płaszczyzny pokładu statku powietrznego; układ korekcji składający się z czujnika grawitacyjnego i silnika korekcyjnego utrzymuje oś wirnika w płaszczyźnie poziomej; przy zmianach kursu samolotu ramka zewn. wykonuje ruch względem obudowy żyroskopu, a związana mechanicznie z tą ramką tarcza z podziałką kątową pozwala odczytać zmianę kursu statku w stosunku do nieruchomej kreski w okienku obudowy. Dryf osi wirnika, spowodowany niedoskonałościami układu, wynosił w prostych rozwiązaniach ok. 15°/h, co wymagało od pilota częstego korygowania wskazań kursu wg wskazań busoli magnet.; w udoskonalonych, współcz. rozwiązaniach konstrukcyjnych dryf osi kąta wynosi 0,5–1°/h.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia