• absorbent
  [łac.],
  substancja pochłaniająca w procesie absorpcji;
 • absorbenty neutronów, pochłaniacze neutronów,
  pierwiastki chem., których jądra silnie pochłaniają neutrony termiczne (neutrony o energii odpowiadającej energii ruchu cieplnego cząstek w warunkach normalnych, tj. o energii 0,01–0,1 eV);
 • absorber
  [łac.],
  aparat absorpcyjny,
  urządzenie przem., w którym jest przeprowadzany proces absorpcji;
 • absorpcja
  [łac. absorptio ‘wchłanianie’],
  fiz. pochłanianie (całkowite lub częściowe) energii promieniowania elektromagnetycznego, fal sprężystych lub promieniowania korpuskularnego (elektronów, neutronów, cząstek α i innych) przez ośrodek, w którym rozchodzi się to promieniowanie.
 • absorpcja
  [łac. absorptio ‘wchłanianie’],
  chem. wchłanianie substancji (zw. absorbatem), zwykle gazu, przez ciecz lub ciało stałe (zw. absorbentem) i równomierne zatrzymywanie absorbatu w całej masie absorbentu;
 • astr. → ekstynkcja międzygwiazdowa.
 • zamiana energii wiązki światła na inne rodzaje energii w wyniku oddziaływania z ośrodkiem;
 • nieliniowe zjawisko optyczne polegające na jednoczesnym pochłonięciu przez cząsteczkę kilku fotonów o takich samych lub różnych energiach;
 • techn. → absorber.
 • abstrahowanie
  [łac. abstractio ‘oddzielenie’, ‘odłączenie’, ‘oderwanie’],
  jedna z podstawowych operacji myślowych polegająca na pomijaniu pewnych składników, cech lub relacji danego układu konkretnego (przedmiotu, stanu rzeczy), a wyodrębnianiu innych, uznanych za istotne.
 • abstrakcja
  [łac. abstractio ‘oddzielenie’, ‘odłączenie’, ‘oderwanie’],
  pojęcie ogólne, stanowiące rezultat czynności abstrahowania, tj. myślowego wyodrębniania pewnych cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na założony cel.
 • absurd
  [łac. absurdus ‘niedorzeczny’],
  wyrażenie sprzeczne wewnętrznie („Jan jest bratem Piotra i Jan nie jest bratem Piotra”; „Istnieje ktoś, kto zarazem jest i nie jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego”) lub takie wyrażenie, z którego na drodze poprawnego wnioskowania da się wyprowadzić wyrażenie wewnętrznie sprzeczne („Jan mieszka w domu, w którym nikt nie mieszka”; ze zdania tego wynika zdanie „W pewnym domu nikt nie mieszka, a zarazem ktoś mieszka — mianowicie Jan”);
 • Abu al-Wafa Muhammad Ibn Muhammad, Muḥammad Ibn Muḥammad Abū al-Wafā’, ur. 10 VI 940, Buzdżan (ostan Chorasan, Iran), zm. 1 VII 998, Bagdad,
  arabski matematyk i astronom;
 • symbol pierwiastka chemicznego → aktynu (od łacińskiej nazwy actinium).
 • Acamar, Θ Eridani,
  gwiazda leżąca w gwiazdozbiorze Erydanu;
 • ACC, ang. Adaptive Cruise Control,
  techn. adaptacyjny system sterowania zapewniający utrzymywanie wstępnie zaprogramowanej przez kierowcę prędkości jazdy samochodu;
 • ACD, ang. Active Centre Differential,
  techn. mechanizm różnicowy, który w samochodzie z napędem na 4 koła reguluje rozdział momentu napędowego silnika na oś przednią i tylną w proporcjach odpowiadających warunkom panującym w danym momencie na drodze;
 • ACE, ang. Advanced Composition Explorer,
  amerykański próbnik kosmiczny;
 • acenaften, 1,8-etylenonaftalen, C12H10,
  związek organiczny, trójpierścieniowy węglowodór aromatyczny, ciało stałe;
 • związek organiczny, węglowodór aromatyczny, ciało stałe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia