ekstynkcja międzygwiazdowa
 
Encyklopedia PWN
ekstynkcja międzygwiazdowa, absorpcja międzygwiazdowa,
osłabienie i poczerwienienie światła gwiazd spowodowane rozpraszaniem przez pył międzygwiazdowy i pochłanianiem przez gaz międzygwiazdowy (materia międzygwiazdowa);
Jeśli wiązka światła o natężeniu J0 przechodzi przez ośr. o grubości d, to jej natężenie zmaleje do J, zgodnie z wzorem J = J0ekd (k — współczynnik ekstynkcji). Ekstynkcja atmosferyczna powstaje w atmosferze ziemskiej. W zakresie widzialnym przez atmosferę przechodzi ok. 80% światła padającego pionowo; ekstynkcja jest rezultatem rozpraszania światła na cząsteczkach powietrza i zawartej w nim zawiesiny oraz absorpcji, gł. przez parę wodną. Ekstynkcja międzygwiazdowa powstaje podczas przejścia promieniowania przez materię międzygwiazdową; jest największa w kierunkach leżących w płaszczyźnie Galaktyki i maleje wraz ze wzrostem szerokości galaktycznej (astronomiczne współrzędne); spowodowana rozpraszaniem światła w pyle międzygwiazdowym i pochłanianiem go (absorpcja międzygwiazdowa) w gazie międzygwiazdowym; ekstynkcja międzygwiazdowa jest przyczyną pozornej zmiany barwy (poczerwienienie) ciała świecącego (skutek zależności współczynnika rozpraszania od długości fali).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia