atmosferyczna

Encyklopedia PWN

atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna,
przestrzenny rozkład parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych oraz elementów pogody określających stan atmosfery ziemskiej;
osłabienie docierającego do powierzchni Ziemi światła ciał niebieskich wskutek pochłaniania i rozpraszania w atmosferze;
zmniejszenie przezroczystości atmosfery ziemskiej wywołane przez obecne w niej liczne drobne stałe lub ciekłe cząstki (aerozol atmosferyczny);
ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi oraz na wszystkie zanurzone w nim przedmioty;
ciekłe lub stałe cząstki, które powstają w procesach zachodzących w atmosferze ziemskiej i opadają w kierunku ziemi pod wpływem siły ciężkości;
wąska strefa przejściowa między masami powietrza o różnych właściwościach termodynamicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia