atmosferyczna

Encyklopedia PWN

barometr
[gr. báros ‘ciężar’, metréō ‘mierzę’],
ciśnieniomierz do mierzenia ciśnienia atmosferycznego (absolutnego);
hydrol. równanie wyrażające ilościowe zależności między elementami cyklu hydrologicznego;
bioklimatologia
[gr. bíos ‘życie’, klíma, ˜atos ‘strefa’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się oceną klimatu danego miejsca geogr. (regionu, miejscowości) pod względem jego oddziaływania na organizm ludzki;
zespół zjawisk związanych z występowaniem chmur cumulonimbus;
Cavendish
[kạ̈wəndısz]
Henry Wymowa, ur. 10 X 1731, Nicea, zm. 24 II 1810, Londyn,
angielski chemik i fizyk.
widzialne skupisko mikroskopijnych cząstek stałych bądź ciekłych (kropel wody lub kryształów lodu, zwanych też cząstkami chmurowymi) w atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia