bilans wodny
 
Encyklopedia PWN
bilans wodny,
hydrol. równanie wyrażające ilościowe zależności między elementami cyklu hydrologicznego;
bilans wodny dotyczy określonego obszaru (zlewni, dorzecza, zlewiska, kontynentu, globu ziemskiego) i czasu (np. hydrologicznego roku, wielolecia); ilościowe zależności między elementami krążenia wody w przyrodzie wyraża równanie bilansu wodnego. Równanie okresu wieloletniego (minimum 10 lat) ma postać P = H + E, gdzie: P — opad atmosferyczny na powierzchnię obszaru, H — odpływ z obszaru (powierzchniowy i podziemny), E — parowanie z obszaru (z wód otwartych i gruntowych oraz transpiracja pokrywy roślinnej); w przypadku okresu krótszego (do 10 lat) dodatkowo się uwzględnia po stronie rozchodu różnicę retencji (±ΔR), czyli różnicę między ilością wody występującej na obszarze w okresie poprzedzającym bilansowanie, a jej ilością pozostającą tam po okresie bilansowania; składniki bilansu wodnego wyraża się w milimetrach warstwy wody, rzadziej w jednostkach objętości wody — mln m3 lub km3. Oprócz bilansu wodnego obszaru rozpatruje się bilans wodny zbiornika (jeziora, morza, oceanu). Bilans wodny dla całej kuli ziemskiej charakteryzuje równowaga między opadem atmosferycznym a parowaniem (P = E); w ciągu roku spada na Ziemię w postaci opadu (i wyparowuje) 577 tysięcy km3 wody (1130 mm warstwy wody).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia