atmosferyczna

Encyklopedia PWN

aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
niż atmosferyczny, niż baryczny,
obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego, w którym ciśnienie maleje ku środkowi obszaru;
cykliczne zmiany wartości ciśnienia atmosferyczne wywołane działaniem pól grawitacyjnych Słońca i Księżyca.
wyż atmosferyczny, wyż baryczny,
obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, w którym ciśnienie na tej samej wysokości n.p.m. rośnie od peryferii ku środkowi obszaru;
zakresy widma promieniowania elektromagnetycznego, z których promieniowanie to przenika przez atmosferę i dociera do powierzchni Ziemi bez znaczącego osłabienia (wskutek pochłaniania lub odbicia);
produkty kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, osadzające się (w stanie ciekłym lub stałym) na powierzchni gruntu lub przedmiotów znajdujących się w powietrzu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia