wskaźnik barwy
 
Encyklopedia PWN
wskaźnik barwy,
astr. różnica jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy, gromady kulistej gwiazd) wyrażonych w wielkościach gwiazdowych w 2 wybranych przedziałach widmowych;
wskaźnik barwy jest miarą barwy gwiazdy; wielkość wskaźnika barwy gwiazdy informuje o jej temperaturze, typie widmowym, a pośrednio o wieku oraz absorpcji międzygwiazdowej. Wskutek zależnej od długości fali promieniowania ekstynkcji ośrodka międzygwiazdowego, wskaźnik barwy odległych gwiazd ulega zmianie (poczerwienieniu). Różnica między obserwowanym a rzeczywistym wskaźnikiem barwy nazywa się nadwyżką barwy. Jej wyznaczenie służy do obliczania ekstynkcji, której znajomość jest konieczna przy wyznaczaniu odległości do gwiazdy metodą paralaks spektroskopowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia