wskaźnik barwy
 
Encyklopedia PWN
wskaźnik barwy,
astr. różnica jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy, gromady kulistej gwiazd) wyrażonych w wielkościach gwiazdowych w 2 wybranych przedziałach widmowych;
wskaźnik barwy jest miarą barwy gwiazdy; wielkość wskaźnika barwy gwiazdy informuje o jej temperaturze, typie widmowym, a pośrednio o wieku oraz absorpcji międzygwiazdowej. Wskutek zależnej od długości fali promieniowania ekstynkcji ośrodka międzygwiazdowego, wskaźnik barwy odległych gwiazd ulega zmianie (poczerwienieniu). Różnica między obserwowanym a rzeczywistym wskaźnikiem barwy nazywa się nadwyżką barwy. Jej wyznaczenie służy do obliczania ekstynkcji, której znajomość jest konieczna przy wyznaczaniu odległości do gwiazdy metodą paralaks spektroskopowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia