prążki równej grubości
 
Encyklopedia PWN
prążki równej grubości,
fiz. prążki interferencyjne powstające w wyniku interferencji wiązek światła odbitych od 2 powierzchni warstwy (płytki) przezroczystej, jeśli kąt padania światła jest stały, a grubość warstwy zmienna;
występują na powierzchni warstwy i są wyznaczone przez linie jednakowej grubości opt. warstwy (grubość opt. — iloczyn współczynnika ekstynkcji i długości drogi światła w ośr.); gdy interferują wiązki światła białego, to wskutek zależności warunków interferencji od długości fali występujące prążki są barwne. Przykładem prążków równej grubości są pierścienie Newtona, a także barwy baniek mydlanych, plamy oleju na wodzie. Prążki równej grubości wykorzystuje się m.in. do badania równości powierzchni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia