Newtona pierścienie
 
Encyklopedia PWN
Newtona pierścienie,
barwne pierścienie obserwowane zarówno w świetle odbitym, jak i przechodzącym przez układ złożony z płasko-równoległej płytki i położonej na niej (powierzchnią sferyczną) soczewki płasko-wypukłej;
pierścienie Newtona powstają w wyniku interferencji światła (interferencja fal) odbitego od zakrzywionej powierzchni soczewki (rys.) i od powierzchni płytki (pierścienie Newtona w świetle odbitym) lub światła przechodzącego bezpośrednio i po odbiciu od powierzchni płytki, a następnie od zakrzywionej powierzchni soczewki (pierścienie Newtona w świetle przechodzącym). Ponieważ w obu przypadkach różnica dróg interferujących promieni zależy od grubości warstwy powietrza, która zmienia się radialnie od miejsca zetknięcia soczewki z płytką, zatem w różnej odległości od środka obserwuje się pierścienie o różnych barwach (dla których powstała różnica dróg jest równa całkowitej wielokrotności długości fali). Pierścienie Newtona wykorzystuje się do pomiaru długości fali, do wyznaczania promienia krzywizny soczewek, do sprawdzania dokładności wykonania powierzchni (jeśli powierzchnia nie jest gładka, pierścienie Newtona są zniekształcone). Odkryte przez R. Hooke’a, zbadane po raz pierwszy przez I. Newtona.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Newtona pierścienie fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Newtona pierścienie wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia