międzygwiazdowa

Encyklopedia PWN

ekstynkcja międzygwiazdowa, absorpcja międzygwiazdowa,
osłabienie i poczerwienienie światła gwiazd spowodowane rozpraszaniem przez pył międzygwiazdowy i pochłanianiem przez gaz międzygwiazdowy (materia międzygwiazdowa);
gaz i pył rozproszone w przestrzeni międzygwiazdowej.
rozproszony w przestrzeni międzygwiazdowej gaz, głównie wodór i hel;
astr. część, ok. 1%, materii międzygwiazdowej w postaci drobnych ziarn o średnicy rzędu 0,1 µm.
główny składnik materii międzygwiazdowej, występujący w postaci neutralnej (obszary HI) i zjonizowanej (obszary HII) w cienkiej warstwie w pobliżu płaszczyzny Galaktyki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia