• wada soczewkowych układów opt. spowodowana zależnością współczynnika załamania światła materiału soczewek od długości fali świetlnej (dyspersja światła);
  • maksymalne zniekształcenie czoła powierzchni fali świetlnej przechodzącej przez układ optyczny (np. obiektyw).
  • geom. wada układów opt. (soczewek, zwierciadeł) spowodowana tym, że poszczególne strefy kuliste, na które można podzielić soczewkę (zwierciadło), mają różne ogniskowe;
  • astr. pozorne odchylenie położenia obserwowanego ciała niebieskiego na sferze niebieskiej od jego położenia rzeczywistego wywołane zmianą kierunku promieni świetlnych wskutek ruchu Ziemi;
  • wady układów optycznych przejawiające się w tym, że otrzymane za ich pomocą obrazy optyczne (lub ich elementy) są nieostre, zniekształcone lub zabarwione;
  • abhezja
    [łac.],
    obserwowany brak przylegania warstw powierzchniowych 2 różnych (stałych lub ciekłych) ciał (faz);
  • abietynowy kwas, C19H29COOH,
    związek organiczny, kwas żywiczny, żółty proszek;
  • wiercona studnia z ręczną pompą kolumienkową;
  • lotn. warstwa pokrywająca statki kosm. i rakiety;
  • Abłamowicz Andrzej, ur. 15 V 1929, Kraków, zm. 2 III 1985, Warszawa,
    inżynier mechanik, pilot sport., akrobata lotn., pilot doświadczalny samolotowy i szybowcowy;
  • abonent
    [niem. Abonnent],
    osoba mająca prawo do korzystania z jakiegoś urządzenia (radia, telefonu) lub otrzymywania czegoś (gazety, biletów do teatru) na zasadzie uiszczania stałej, regularnej opłaty (tzw. abonamentu).
  • Abraham Max, ur. 26 III 1875, Gdańsk, zm. 16 XI 1922, Monachium,
    fizyk niemiecki;
  • Abrams
    [ẹıbrəmz],
    czołg konstrukcji amerykańskiej;
  • Abrikosow Aleksiej A., ur. 25 VI 1928, Moskwa, zm. 29 III 2017, Palo Alto,
    fizyk rosyjski;
  • Abruzzo
    [əbrụzəu]
    Benjamin, ur. 9 VI 1930, Rockford, zm. 11 II 1985, k. Albuquerque,
    amerykański przedsiębiorca i pilot balonowy;
  • termoplast. tworzywo sztuczne otrzymywane z akrylonitrylu (AN), butadienu (B) i styrenu (S);
  • ABS Wymowa, ang. Anti-Lock Brakes System Wymowa,
    techn. system przeciwdziałający blokowaniu kół pojazdu przy hamowaniu;
  • absolut
    [łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwzględny’],
    olejek absolutny,
    chem. substancja zapachowa będąca mieszaniną naturalnych związków pochodzenia roślinnego;
  • absorbancja
    [łac.],
    fiz. → gęstość optyczna.
  • absorbat
    [łac.],
    substancja pochłaniana w procesie absorpcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia