• marka popularnych niem. samochodów osobowych i sport. (produkowanych 1900–39) oraz motocykli (produkowanych do 1957) we Frankfurcie nad Menem przez firmę Adler Werke Vorn. (wcześniej H. Kleyer AG).
 • inform. osoba nadzorująca funkcjonowanie systemu inform. i jego wykorzystywanie przez użytkowników
 • Admiral’s Cup
  [ạ̈dmərəlz kap],
  Regaty o Puchar Admirała (Wyatta),
  wielowyścigowe regaty zespołów nar., złożonych z 3 jachtów;
 • admitancja
  [łac.],
  → przewodność elektryczna pozorna.
 • ADN, dinitroamina,
  związek organiczny, żółtawe kryształy;
 • astr. księżyc Jowisza,
 • adres
  [fr. adresse],
  telekom. nazwa, numer lub inne oznaczenie, najczęściej symbol kodu alfanumerycznego (literowo-cyfrowego);
 • inform. liczba jednoznacznie określająca miejsce w pamięci komputera;
 • inform.
 • telekom. czynność polegająca na przyporządkowaniu adresu osobie fiz. lub prawnej, wyodrębnionemu obiektowi lub procesowi telekomunikacyjnemu.
 • ścisła tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, czasem z osnową bawełnianą;
 • ADS, ang. New General Catalogue of Double Stars,
  katalog gwiazdowy opublikowany 1932 przez R.G. Aitkena;
 • adsorbat
  [łac.],
  substancja ulegająca zagęszczeniu w procesie adsorpcji;
 • adsorbent
  [łac.],
  substancja stała (krystaliczna lub żel), na powierzchni której zachodzi adsorpcja.
 • adsorber, aparat adsorpcyjny,
  urządzenie przemysłowe, w którym prowadzi się proces adsorpcji;
 • adsorpcja
  [łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
  zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
 • adsorpcja chemiczna, chemisorpcja,
  adsorpcja zachodząca w wyniku tworzenia się wiązań chemicznych między adsorbatem a adsorbentem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia