absorbenty neutronów
 
Encyklopedia PWN
absorbenty neutronów, pochłaniacze neutronów,
pierwiastki chem., których jądra silnie pochłaniają neutrony termiczne (neutrony o energii odpowiadającej energii ruchu cieplnego cząstek w warunkach normalnych, tj. o energii 0,01–0,1 eV);
w wyniku absorpcji neutronu powstaje jądro złożone, zwykle rozpadające się z emisją kwantu γ; absorbenty neutronów stosuje się w materiałach osłon i prętach sterowniczych reaktorów jądr.; najczęściej stosowanymi absorbentami neutronów są: bor (izotop 10B) w postaci kwasu ortoborowego H3Bo3 (rozpuszczonego w wodzie chłodzącej, będącej jednocześnie moderatorem) lub węglika boru B4C (stosowanego jako domieszka do stali), kadm lub ind (w prętach sterowniczych), gadolin w postaci tlenku Gd2O3 (jako domieszka do paliwa z tlenku uranu UO2).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia