absorber
 
Encyklopedia PWN
absorber
[łac.],
aparat absorpcyjny,
urządzenie przem., w którym jest przeprowadzany proces absorpcji;
dążąc do zwiększenia powierzchni kontaktu substancji pochłanianej (gazu) i pochłaniającej (cieczy), absorpcję prowadzi się w: absorberach kolumnowych z wypełnieniem, absorberach kolumnowych rozpryskowych (w których dużą powierzchnię zetknięcia uzyskuje się w wyniku rozpylania cieczy), absorberach barbotażowych (mających postać bełkotki lub kolumny półkowej); zwykle stosuje się przeciwprądowe zetknięcie gazu i cieczy; w wypadku absorpcji silnie egzotermicznej stosuje się powierzchniowe zetknięcie obu czynników (w absorberach zwanych turyllami).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia