płuczka
 
Encyklopedia PWN
płuczka,
urządzenie do rozdzielania lub oczyszczania mieszanin ciał stałych i gazów lub ciał stałych z gazami przy użyciu cieczy jako środka rozdzielającego;
rozróżnia się p.: 1) do rozdzielania mieszanin ciał stałych (np. wzbogacania kopalin) lub odmywania zanieczyszczeń (np. w galwanotechnice), 2) p. zaliczane do absorberów, przez absorpcję w cieczy płuczącej usuwa się z gazu cenne lub niepożądane składniki; 3) skrubery (odpylacze mokre), w których gaz uwalnia się od zanieczyszczeń stałych (pyłu) lub ciekłych (np. kropel) przez zetknięcie z cieczą, rozpylaną w aparatach kolumnowych lub mech. mieszalnikach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia